Vrácení zboží

 •  Podle našich obchodních podmínek máte do 30 dní právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ode dne následujícího po dni uzavření  smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
 • U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost PROPHER, s. r. o., se sídlem Březová 126, 763 15, identifikační číslo:15528260, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

 

Co je potřeba udělat?

 

Krok č.1:

 

Krok č.2:

 • vyplňte a podepiště formulář odstoupení od smlouvy, oskenujte a spolu s fakturou pošlete zpět na e-mail viz krok č. 1 nebo nám ho zašlete poštou na adresu: Pavlína Janečková, Krňovská 92, 763 12.

 • Fakturu naleznete v příloze e-mailu Potvrzení objednávky

  list-g06d896514_1280FormulářOdstoupení od smlouvy

 

Krok č. 3

 • zboží zabalte nejlépe do původního obalu a odešlete na námi zmíněnou adresu

 

Krok č. 4

 • jakmile zboží dorazí, informujeme Vás o dalších krocích

 

Dodatky:

 • nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obrželi včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

 

 • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

 

 • Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.