Reklamace

 

  • zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem např. výpisem z účtu

  • jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

  • reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

  • reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

  •  podrobnosti naleznete v obchodních podmínkách

 

Postup k vyřízení reklamace

Krok č.1:

 

Krok č.2:

  • vyplňte a podepiště reklamační formulář, oskenujte a spolu s fakturou pošlete zpět na e-mail viz krok č. 1 nebo nám ho zašlete poštou na adresu: Pavlína Janečková, Krňovská 92, 763 12.

  • Fakturu naleznete v příloze e-mailu Expedice objednávky

list-g06d896514_1280FormulářReklamace

 

Krok č. 3

  • zboží zabalte nejlépe do původního obalu a odešlete na námi zmíněnou adresu